Wykrywacze Metali

Wykrywacze metali wykorzystywane są bardzo często do odnajdywania różnego rodzaju przedmiotów o wartości historycznej lub podczas badań archeologicznych. Przydatne są, gdy chcemy zidentyfikować przebieg instalacji pod ziemią lub sprawdzić jak przebiegają przewody elektryczne w ścianie. Działanie tego typu urządzeń jest dosyć proste i opiera się na wykorzystaniu jednego z procesów fizycznych, mianowicie indukcji elektromagnetycznej.

 

Wyróżniamy trzy podstawowe typy wykrywaczy metali: BFO, PI, ULF.

Typ wykrywacza "BFO" (Beat Frequency Oscillator), to generator zdudnieniowy, który działa dzięki wykrywaniu zmian częstotliwości generatora. Gdy w zasięgu cewki wykrywacza metalu znajdzie się metal, indukcyjność ulega zmianie, co niesie za sobą zmianę częstotliwości generatora. Typ ten nie jest polecany przez znawców tematu, ponieważ wykrywacze metali BFO mają słabą czułość i są niezmiernie wrażliwe na zmiany środowiska zewnętrznego. Wykrywacze "Minerskie", bo tak je zazwyczaj nazywano, stosowane były po II wojnie światowej jako wojskowe wykrywacze metali.

 

PI to z kolei generator impulsów. Sygnał generowany przez sondę, przechodzi przez echo, a następnie czujniki wskazują o wykryciu metali. Jednak nie rozróżniają ich typów. Dużą wadą tego typu urządzeń jest wysoki pobór prądu, co w konsekwencji sprawia, że wykrywacz metalu musi być często strojony.

 

Wykrywacz VLF, to z kolei wykrywacz pracujący na niskiej częstotliwości. Jest to najnowszy typ wykrywacza, który posiada tak zwane dyskryminacje. Pozwalają one zaprogramować urządzenie na wykrywanie konkretnego rodzaju metalu.

 

W Polsce do używania wykrywaczy metali potrzebne są specjalne pozwolenia. Nie można na własną rękę prowadzić poszukiwań archeologicznych za pomocą tego typu sprzętu. Pozwolenie można uzyskać u odpowiedniego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

 

Znanymi producentami wykrywaczy metali są takie firmy jak: Garrett, Armand, Deus, czy Minelab.

rodzaje_wykrywaczy_metali

Copyright 2016 Wykrywacz Metali

nfolinia: 690 190 510